Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykonanie budżetu

PDFOpinia RIO wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2018 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2018 rok.pdf

PDFOpinia RIO w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r..pdf

PDFOpinia dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Domaszowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Domaszowice z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.pdf.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 r..pdf

PDFOpinia dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Domaszowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Domaszowice z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf

PDFOpinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2016 r..pdf

PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu za 2015 rok.pdf

  

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Bednarz
Data wytworzenia: 2010-06-28
Wersja XML