Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Status prawny Gminy Domaszowice określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz Statut Gminy Domaszowice, który stanowi o jej ustroju (patrz DOCUchwała Nr VIII.46.03 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domaszowice.doc 

Zgodnie z ustawą gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

Wersja XML