Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Status prawny Gminy Domaszowice określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz Statut Gminy Domaszowice, który stanowi o jej ustroju (patrz DOCUchwała Nr VIII.46.03 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domaszowice.doc wraz ze zmianami (patrz DOCuchwała Nr XVII.105.04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice.docPDFUchwała.XVIII.124.2012.2012-10-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy.pdf; PDFUchwała Nr XXIV.178.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice.pdf; PDFUchwała.XXXI.191.2017.2017-12-28 w sprawie zmiany statutu gminy.pdf); PDFUchwała.XXXVI.226.2018.2018-08-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy.pdf; PDFUchwała.XXXVII.233.2018.2018-10-19 w sprawie zm statutu Gminy.pdf; PDFUchwała.XIX.155.2020.2020-10-28 w sprawie zmiany Statutu Gminy.pdf

Zgodnie z ustawą gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

Wersja XML