Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje i informacje podatkowe

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Wzory deklaracji i informacji dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów  (https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/).

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Domaszowice.

Wszelkich informacji udziela p. Monika Sobczyk, pok. nr 8, tel. 77 4 108 250 wew. 108.

Aktualne do 30 czerwca 2019 r.:

DOCIR-1 Informacja podatek rolny.doc
DOCIN-1 Informacja podatek od nieruchomości.doc
DOCIL-1 Informacja podatek leśny.doc
DOCDN-1 Deklaracja podatek od nieruchomości.doc
DOCDR-1 Deklaracja podatek rolny-1.doc
DOCDL-1 Deklaracja podatek leśny.doc

PDFIR-1 Informacja podatek rolny.pdf
PDFIN-1 Informacja podatek od nieruchomości.pdf
PDFIL-1 Informacja podatek leśny.pdf
PDFDR-1 Deklaracja podatek rolny-1.pdf
PDFDN-1 Deklaracja podatek od nieruchomości.pdf
PDFDL-1 Deklaracja podatek leśny.pdf

Poprzednie:

PDFzał_ 1 Deklaracja w spr_ pod_ od nieruchomosci.pdf

PDFzał.2 Informacja w sparwie podatku od nieruchomosci.pdf

PDFzał.3 Deklaracja na podatek rolny.pdf

PDFzał.4 Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf

PDFzał. 5 Deklaracja na podatek leśny.pdf

PDFzał. 6 Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

PDFUchwała.XXVI.195.2013.2013-11-28 w sprawie stawki podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała.XXVI.196.2013.2013-11-28 w sprawie obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego .pdf

PDFUchwała Nr XXXII-181-09 R G D-ce z dnia 1 grudnia 2009 r. - podatek od środków transportowych.pdf

PDFzał_ 1 Deklaracja w spr_ pod_ od nieruchomosci na 2012 r.pdf

PDFzał.2 Informacja w sparwie podatku od nieruchomosci 2012.pdf

PDFzał.3 Deklaracja na podatek rolny 2012.pdf

PDFzał.4 Informacja w sprawie podatku rolnego 2012.pdf

PDFzał. 5 Deklaracja na podatek leśny 2012.pdf

PDFzał. 6 Informacja w sprawie podatku leśnego 2012.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewelina Moniuszko-Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-11-29
Wersja XML