Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Wzór deklaracji: PDFdeklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomosci-na-ktorej-zamieszkuja-mieszkancy.pdf

PDFUchwała Nr XIV.113.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

PDFuchwalax7820192019-11-28-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-wysokosci-tej-oplaty.pdf

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice:

PDFuchwalaxiii10220202020-02-12-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-za-odpady-kumunalne.pdf

Inne wzory dokumentów:

PDFkarta usług odbiór śmieci.pdf

PDFWniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej.pdf

PDFOpis do wniosku o rejest działalności.pdf

PDFOświadczenie o spełnieniu warunków.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Gil
Data wytworzenia: 2011-12-31
Wersja XML