Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty usług i formularze dotyczące aktów stanu cywilnego oraz działalności gospodarczej


Akta stanu cywilnego:


PDFKarty usług akta stanu cywilnego.pdf


PDFAnkieta osoby ubiegającej się o ustalenie pisowni imienia, nazwiska.pdf

PDFAnkieta osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska, imienia.pdf

PDFoświadczenie o uznanie dziecka.pdf

PDFUSC urodzenie dziecka.pdf

PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa.pdf

PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia.pdf

PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu zgonu.pdf

PDFWniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu urodzenia.pdf

PDFWniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu nazwiska męża matki.pdf

PDFWniosek o skrócenie miesięcznego czas oczekiwania.pdf

PDFWniosek o sprostowanie aktu małżeństwa.pdf

PDFWniosek o ustalenie pisowni nazwiska, imienia.pdf

PDFwniosek o wydanie 3 odpisów aktu małż..pdf

PDFWniosek o wydanie 3 odpisów aktu urodzenia.pdf

PDFWniosek o wydanie 3 odpisów aktu zgonu.pdf

PDFWniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzajacego brak okoliczności.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia że zgodnie z prawem polskim moge zawrzeć związek małżeński za granicą.pdf

PDFWniosek o zmianę nazwiska, imienia.pdf

PDFWniosek osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska.pdf


Działalnośc gospodarcza:


PDFKarty usług działalnośc gospodarcza.pdf


PDFCEIDG-1_wersja_1.03_zzalacznikami.pdf

PDFInstrukcja_CEIDG-1_10_pazdziernika_2011.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ireneusz Żyła
Data wytworzenia: 2012-01-16

 

Wersja XML