Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXIV RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 24 czerwca 2013 r.

PDFUchwała.XXIV.171.2013.2013-06-24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012.pdf

PDFUchwała.XXIV.172.2013.2013-06-24 w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 r.pdf

PDFUchwała.XXIV.173.2013.2013-06-24 w sprawie WPF.pdf

PDFUchwała.XXIV.174.2013.2013-06-24 w sprawie zm budzetu 2013.pdf

PDFUchwała.XXIV.175.2013.2013-06-24 w sprawie zatwierdzenia skonsolid budzetu za 2012.pdf

PDFUchwała.XXIV.176.2013.2013-06-24 w sprawie zgody na dzierżawę.pdf

PDFUchwała.XXIV.177.2013.2013-06-24 w sprawie porozumienia geoportal2.pdf

PDFUchwała.XXIV.178.2013.2013-06-24 w sprawie zmiany Statutu Gminy Domaszowice.pdf

PDFUchwała.XXIV.179.2013.2013-06-24 w sprawie taryf na ścieki.pdf

PDFUchwała.XXIV.180.2013.2013-06-24 w sprawie zm uchwaly opieka zdrowotna nauczycieli.pdf

PDFUchwała.XXIV.181.2013.2013-06-24 w sprawie zm akt utworzenie bibliteki.pdf

 

Wersja XML