Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2011 r.

Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0050:

PDFZrządzenie Nr OR.0050.1.2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.2.2011 w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.3.2011 w sprawie powolania komisji ds ofert w ramach otwartego konkursu.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.4.2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.5.2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.6.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.7.2011 w sprawie dokonania przeniesien wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.8.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własnośc gminy nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.9.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.10.2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.11.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.12.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.13.2011 w sprawie powołania Zespołu interdysplinarnego.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.14.2011 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.15.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.16.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.17.2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.18.2011 w sprawie powołania Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.19.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.20.2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.21.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.22.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.23.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.24.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.25.2011 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.26.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.27.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.28.2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.29.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.30.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.31.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.32.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.33.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowsika dyrektora ZGS w Domaszowicach.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.34.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP w Strzelcach.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.35.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.36.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.37.2011 w sprawie zmian dotacjicelowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.38.2011 w sprawie przedłożenia iformacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.39.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.40.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.41.2011 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.42.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.43.2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.44.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydaktów budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.45.2011 w sprawie powolania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.46.2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.47.2011 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej z budżetu gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.48.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.49.2011 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.50.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.51.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.52.2011 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.53.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.54.2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.55.2011 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.56.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.57.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.58.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.59.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.60.2011 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do ZWiUK EKOWOD.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.61.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.62.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.63.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.64.2011 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF oraz budżetu gminy na 2012 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.65.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.66.2011 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.67.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.68.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.69.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.70.2011 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.71.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.72.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2011 roku.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.73.2011 w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.74.2011 w sprawie przekazania kierownikom jednostek uprawnień.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.75.2011 w sprawie planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.76.2011 w sprawie powołania zespołu ds koordynacji kontroli zarządczej.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.77.2011 w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.78.2011 w sprawie zasad planowania szkoleń.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.79.2011 w sprawie zasad rejestrowania umów.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.80.2011 w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem.pdf

PDFZrządzenie Nr OR.0050.81.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0151.60.10 w sprawie zasad rachunkowości.pdf

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.120:

PDFZarządzenie Nr OR.120.1.2011 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.2.2011 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie sa otwierane przez punkt kancelaryjny.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.3.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.4.2011 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania w Urzędzie gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.5.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.0151.13.09 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.7.2011 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownikow samorządowych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.8.2011 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.9.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151.12.10 w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.10.2011 w sprawie wprowadzenia insktukcji inwentaryzacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2011 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

 

Wersja XML