Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2012 r.

Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0050:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2012 w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.2.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2012 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2012 w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2012 w sprawie powołania komisji ds opiniowania ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2012 w sprawie zaciągniecia pożyczki na finansowanie wyprzedzające.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wkladu własnego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2012 w sprawie.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.13.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania wlasne i zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2012 w sprawie przedstawienia radzie gminy oceny zasobów pomocy społecznej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2012 w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2012 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem boiska sportowego przy OSiR w Domaszowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad pełnienia służby stałego dyżuru.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2012 w sprawie dokonania przeniesien wydatków budżetowych gminy na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2012 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2012 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151.60.10.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2012 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2012 w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2012 w sprawie upoważnienia.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.47.2012 w sprawie upoważnienia.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2012 w sprawie upoważnienia.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2012 w sprawie upoważnienia.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2012 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2012 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2012 w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2012 z dn. 2.07.2012 - zm. zasad (polityki) rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.58.2012 w sprawie powolania GKRPA.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2012 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu oświaty.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadanias zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2012 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2012 w sprawie dokonania wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2012 w sprawie udzielenia upoważnienia.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.59.2012.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2012 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2012 w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzedzie Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2012 w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2012 w sprawie uruchomienia rezerwy ogolnej budżetu gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.76.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78A.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej koron dożynkowych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2012 w sprawie dokonania wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2012 w sprawie zmiany zarządzenia zatwierdzajacego roczny plan kontroli.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2012 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2012 w sprawie dokonania wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2012 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2012 w sprawie dokonania wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.89.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.90.2012 w sprawie upoważnienia pracowniak OPS do wywiadów alimentacyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.92.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.1.2012 w sprawie zmiany planu finansowego 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2012 w sprawie przedstawienia projektu WPF oraz uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.96.2012 w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2012 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2012 w sprawie zmiany planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2012 w sprawie zmian dotacji na zadania własne gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.102.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.103.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2012 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.104.2012 w sprawie zmiany planu subwencji ogólnej gminy na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.105.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2012 w sprawie zmiany planu finansowego na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.107.2012 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr OR.0152.9.07.pdf

 

Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.120:

PDFZarządzenie Nr OR.120.1.2012 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.2.2012 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.3.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnetrznej na 2012 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.4.2012 w sprawie zmiany regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.5.2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151.12.10 w sprawie ZFSS.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2012 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.7.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.8.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.9.2012 w sprawie powolania komisji do odbioru robót budowlanych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.10.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2012 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.12.2012 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do wykonywania zadan w imieniu wójta.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.13.2012 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.14.2012 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.15.2012 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.16.2012 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.16A.2012 w sprawie przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego zbiorów bibliotecznych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.17.2012 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.18.2012 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.19.2012 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.20.2012 w sprawie powołania komisji socjalnej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.21.2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.22.2012 w sprawie powołania zespołów spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.23.2012 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.24.2012 w sprawie przeprowadzenia uzupełniającego spisu z natury.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.25.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy urzędu.pdf

 

Wersja XML