Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXVI RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 28 listopada 2013 r.

PDFUchwała.XXVI.189.2013.2013-11-28 w sprawie programu współpracy z org pozarząd.pdf

PDFUchwała.XXVI.190.2013.2013-11-28 w sprawie uchylenie uchwały o doradztwie.pdf

PDFUchwała.XXVI.191.2013.2013-11-28 w sprawie zm pzp Siemysłów.pdf

PDFUchwała.XXVI.192.2013.2013-11-28 w sprawie przekazania nieruchości dla Strostwa.pdf

PDFUchwała.XXVI.193.2013.2013-11-28 w sprawie stypendiów szkolnych.pdf

PDFUchwała.XXVI.194.2013.2013-11-28 w sprawie zm usług opiekuńczych.pdf

PDFUchwała.XXVI.195.2013.2013-11-28 w sprawie stawki podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała.XXVI.196.2013.2013-11-28 w sprawie obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego .pdf

PDFUchwała.XXVI.197.2013.2013-11-28 w sprawie zm.WPF.pdf

PDFUchwała.XXVI.198.2013.2013-11-28 w sprawie zm.budżetu.pdf

 

Wersja XML