Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXV.2013 z Sesji Rady Gminy Domaszowice z dnia 06 września 2013 r.

PROTOKół Z XXV SESJI RADY GMINY DOMASZOWICE W DNIU 06 WRZEśNIA 2013 ROKUProtokół z XXV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 06 września 2013 roku.Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 06 września 2013 roku

Wersja XML