Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy obywatelskie i oświadczenia majątkowe


SPRAWY OBYWATELSKIE:


karty usług:

DOCOR-01 składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego.doc
DOCOR-02 zameldowanie i wymeldowanie decyzja administracyjną.doc
DOCOR-03 zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich.doc
DOCOR-04 zameldowanie na pobytu stały lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące cudzoziemców.doc
DOCOR-05 wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców.doc
DOCOR-06 zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu.doc

 


 

druki:

PDFWniosek o dowodód osobisty.pdf
PDFzgloszenie pobytu czasowego.pdf
PDFZgloszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf
PDFZgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf

 


 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE:


druki:

PDFDruk oświadczenia majatkowego.pdf

PDFDruk oświadczenia majątkowego dla radnego.pdf

Wersja XML