Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

rok 2013

XLSSPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROOLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS.xls

DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. którym udziel. ulg w 2013 r.doc

DOCXWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. którym udzielono ulg za 2013 r..docx

Wersja XML