Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXX RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 27 maja 2014 r.

PDFUchwała.XXX.221.2014.2014-05-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzelcach.pdf

PDFUchwała.XXX.222.2014.2014-05-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDFUchwała.XXX.223.2014.2014-05-27 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf

PDFUchwała.XXX.224.2014.2014-05-27 w sprawie określenia zasad w drodze Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień.pdf

PDFUchwała.XXX.225.2014.2014-05-27 w sprawie gminnego programu wspierania rodziny 2014-2016.pdf

PDFUchwała.XXX.226.2014.2014-05-27 w sprawie zmiany Statutu ZGŚO w Opolu.pdf

PDFUchwała.XXX.227.2014.2014-05-27 w sprawie przystąpienia do programu Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf

PDFUchwała.XXX.228.2014.2014-05-27 w sprawie przyjęcia do realizacji programu Cyfrowy Debiut 50+.pdf

PDFUchwała.XXX.229.2014.2014-05-27 w sprawie przekazania Policji środków finansowych.pdf

PDFUchwała.XXX.230.2014.2014-05-27 w sprawie zmiany WPF.pdf

PDFUchwała.XXX.231.2014.2014-05-27 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2014 rok.pdf

Wersja XML