Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXXI RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 26 czerwca 2014 r.

PDFUchwała.XXXI.232.2014.2014-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.pdf

PDFUchwała.XXXI.233.2014.2014-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium.pdf

PDFUchwała.XXXI.234.2014.2014-06-26 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała.XXXI.235.2014.2014-06-26 w sprawie opłat za przedszkole.pdf

PDFUchwała.XXXI.236.2014.2014-06-26 w sprawie dotacji celowej dla OSP w Domaszowicach.pdf

PDFUchwała.XXXI.237.2014.2014-06-26 w sprawie przekazania środków finansowych PSP.pdf

PDFUchwała.XXXI.238.2014.2014-06-26 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2013 rok.pdf

PDFUchwała.XXXI.239.2014.2014-06-26 w sprawie zmiany WPF.pdf

PDFUchwała.XXXI.240.2014.2014-06-26 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.pdf

Wersja XML