Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie cenowe - dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Domaszowicach

                             

Domaszowice, dnia 13.08.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (sieć + przyłącza + przepięcia budynków do sieci) w Domaszowicach wraz z mapami do celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie zmiany projektu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice”.

Wymagania stawiane Wykonawcom: Realizacja co najmniej 3 projektów budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, w tym przynajmniej 1 obejmujący swym zakresem 80 pompowni przydomowych.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15. grudnia 2014 r.
 2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 1. Termin złożenia oferty: do 22. sierpnia 2014 r.
 2. Warunki płatności: przelew 14 dni
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisława Kramarz

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć dowody wskazujące, że Wykonawca zrealizował co najmniej 3 projekty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, w tym przynajmniej 1 obejmujący swym zakresem 80 pompowni przydomowych.

 

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                                                          Marta Morga

 

Wersja XML